GOK Stawiguda

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Dzisiaj jest Piątek, 3 lipca 2020. Do najbliższego wydarzenia pozostało: 14 dni

Dzielimy się wspaniałą wiadomością...projekt Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja z grantem 5000

Dzielimy się wspaniałą wiadomością...projekt Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja z grantem 5000

Szanowni Państwo, 

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, ze nasz projekt  
Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja" otrzymał dofinansowanie w programie Fundacji ORLEN "Moje miejsce na Ziemi"  w kwocie 5000 PLN 

Projekt dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.

Kierowany jest do mieszkańców Gminy Stawiguda z miejscowości o utrudnionym dostępie do inicjatyw kulturalnych. Działania skomponowane będą w taki sposób by mogły z nich skorzystać zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Inicjatywa zakłada integrację międzypokoleniową, a na jej realizacji skorzystają wszystkie chętne osoby. Pragniemy pokazać mieszkańcom jak cudowne jest ich "miejsce na ziemi" stwarzając dodatkową przestrzeń do budowania pozytywnych relacji na gruncie kulturalnego rozwoju.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej, budowanie aktywnej społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej i dyskryminacji ze względu na wiek.

W projekcie proponujemy udział w 6 działaniach, które mają za zadanie stworzenie przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej, budowanie aktywnej społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej i dyskryminacji ze względu na wiek. Kierując działania do różnych grup wiekowych stawiamy na ich współpracę, komunikację, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności.

Zaplanowane działania projektowe :

1. Pokolenia w radości istnienia - 01.2021

Warsztaty psychologiczne „relacje międzypokoleniowe” – szanujmy każdego bez względu na wiek jego.

2. Pokolenia w kuchni - 02.2021

Warsztaty kulinarne – smaki pokoleń. Zmiany gustów kulinarnych na przestrzeni lat. Od tradycji do współczesności. Pogadanka edukacyjna, przeprowadzona przez eksperta oraz warsztaty praktyczne, zakończone degustacją.

3. Pokolenia w artystycznej integracji - 03.2021

Warsztaty integracyjne mix artystyczności – rękodzieło, wizaż, fotografia. Integracyjne warsztaty artystyczne połączone z międzypokoleniową sesją fotograficzną.

4. Pokolenia w społecznej akcji - 04.2021

Kwiatki dla wiejskiej rabatki Społeczna akcja międzypokoleniowa sadzenia bratków na terenie Stawigudy zwieńczona ogniskiem integracyjnym.

5. Pokolenia – kulturalne wydarzenia I - 05.2021

Organizacja wystawy fotograficznej – dzieciństwo różnych pokoleń. Zaprosimy mieszkańców do dzielenia się swoimi fotografiami z okresu dzieciństwa. Pokażemy jak zmieniał się świat na przestrzeni lat. Będzie okazja do wspomnień, rozmów i bycia razem.

6. Pokolenia – kulturalne wydarzenia II - 06.2021

Przegląd artystyczny – Rodzina artystycznie zakręcona, czyli rodzinne występy na scenie. Przewidujemy występy 15 grup rodzinnych, w szerokim aspekcie artystycznym, śpiew, taniec, akrobacje, kabaret, i inne. Impreza będzie miała charakter otwarty dla społeczności lokalnej i będzie doskonałym podsumowaniem projektu, okazją do integracji oraz doskonalej zabawy. Nagrodą będzie dylom oraz roślina doniczkowa do posadzenia w przydomowym ogródku, swoim ,,miejscu na ziemi”.

Efekty osiągnięte w trakcie realizacji projektu wykorzystane będą w dalszych działaniach Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Podczas realizowanych działań mieszkańcy poznają się ze sobą, zintegrują przez co zwiększy się ich aktywność kulturalna i społeczna. Przede wszystkim spodziewamy się osiągnięcia celów projektu czyli stworzenia przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej oraz przeciwdziałania izolacji społecznej i dyskryminacji ze względu na wiek.

Już dzisiaj zapraszamy do wspólnej zabawy, integracji i działania. 
Jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, ale jak są plany to będzie i realizacja. 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
Z uśmiechem i optymizmem
Lidia Milik 

 

 

 

 

Opublikowano: 2020-05-07 11:28:00

Powrót

Zdjęcia