GOK Stawiguda

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Dzisiaj jest Wtorek, 27 października 2020. Do najbliższego wydarzenia pozostało: 3 dni

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

 

Podstawa Prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury
  w Stawigudzie z siedzibą przy ul. Leśnej 2, 11-034 Stawiguda, reprezentowany przez Dyrektora Witolda Lubowieckiego, e-mail: gok@stawiguda.pl; tel. 89/5126-922

 2. Cel i podstawa przetwarzania danych: działania kulturalne, oświatowe i rekreacyjne
  Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie (zgłoszenia konkursowe, umowy, zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciach).

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
  w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda.

 4. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich prostowania.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem wzięcia udziału w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie czy też warunkiem zawarcia z Panią/ Panem umowy.

 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursach i przedsięwzięciach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie lub brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pliki